نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمد بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی آینده پژوهی مرسوم [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 141-160]

ا

 • احمدیان، مهدی هم‌افزایی کاربردی میان دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • احمدیان، مهدی آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی 1410) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 23-60]
 • اخوان کاظمی، بهرام کلان‌روندهای سیاسی منطقه غرب آسیا و اثرگذاری آن بر ساختار قدرت منطقه‌ای [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 7-32]
 • الهوئی، نوید چشم انداز همگرایی راهبردی روسیه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 115-136]

ب

 • بایزیدی، رحیم راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران؛ مولفه های راهبردی و تحولات آینده [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 137-159]
 • برومند کاخکی، احمد تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]

ج

 • جلیلیان، سجاد مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022 [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 61-82]

ح

 • حاج زرگرباشی، سید روح اله چشم انداز 2030 سعودی: روند پژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، سید حسین ارتقای قانون سازمان دامپزشکی کشور بر پایه پیشران‌ها و تصویرپردازی از تحولات راهبردی آینده [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذبیحی، رضا سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رادنژاد، نیلوفر تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • رضایی، صفیه سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سلوکی، علیرضا تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]

ش

 • شاددل، امیرحسین هم‌افزایی کاربردی میان دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • شکری، مرتضی دیپلماسی اقتصادی و آینده ی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 63-90]

ع

 • عباسی خوشکار، امیر اجماع سازی و نظم سازی در سیاست خارجی ژاپن پساجنگ سرد؛ آینده های محتمل پیش رو [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 83-114]
 • عله پور، مهرداد آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات‌متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 109-140]
 • عیوضی، محمد رحیم سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فهندژ سعدی، سروش ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر آینده اقتصاد بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قلندری، یعقوب ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر آینده اقتصاد بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قهرمانی، محمد جواد آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی 1410) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 23-60]

ک

 • کریمی، امیر مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022 [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 61-82]

م

 • محسنی، سجاد کلان‌روندهای سیاسی منطقه غرب آسیا و اثرگذاری آن بر ساختار قدرت منطقه‌ای [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 7-32]
 • محمدلو، مجید بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی آینده پژوهی مرسوم [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 141-160]
 • میرمظاهری، مهدی ارتقای عملکرد سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، زهرا ارائه مدل یکپارچه عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد داده‌بنیاد [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 35-62]

ن

 • نصر اصفهانی، علیرضا تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 7-34]
 • نوروزی، محسن آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات‌متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 109-140]