چشم انداز همگرایی راهبردی روسیه و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی فقه وحقوق

چکیده

جمهوری اسلامی ایران بخش مهمی از تلاش خود را معطوف به سیاست نگاه به شرق از طریق تقویت ائتلاف های بین المللی با هدف تضعیف فشارهای ساختاری علیه خود کرده است جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا در جهت تأمین بخشی از اهداف سیاسی خود، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل جلوگیری نماید. کشور روسیه به عنوان یک قدرت برتر در نظام بین الملل که شاخصه ای برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه سیاست های جمهوری اسلامی قرار گرفته تا از طریق توسعۀ همکاری با این کانون قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملّی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود.متقابلا ایران نیز برای روسیه یک متحد منطقه ای مهم برای مقابلۀ با نفوذ امریکا در منطقه خاورمیانه ،آسیای مرکزی و قفقاز تلقی میشود. با توجه به این مهم ، باید هدف روسیه و جمهوری اسلامی ایران از گسترش مناسبات راهبردی با روسیه، کاهش فشارهای ساختاری علیه خود به ویژه بعد از عملیات ویژه دفاعی روسیه در اوکراین باشد. با ذکر این پرسش که در کنار فرصت های جدید و فرصت های معوق ایجاد شده ای که از گذشته وجود دارند که استفاده بهینه نشدند تبیین چگونگی کارکردگرانه همگرایی به جهت استفاده حداکثری از این فرصت ها می تواند دیوار عظیمی در برابر تحریم و فشارهای مختلف آمریکا و غرب برای ایران و روسیه با تقویت باشد را در مقاله حاضر با رویکرد کارکردگرایی تشریح خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prospect of strategic convergence between Russia and the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • navid alhoei
fiq and alw
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran has devoted an important part of its efforts to the policy of looking to the east by strengthening international alliances with the aim of weakening the structural pressures against it. prevent the structure of the international system. Russia, as a superior power in the international system, which has significantly improved its power in various economic dimensions, political and military influence, has received the attention of the policies of the Islamic Republic through the development of cooperation with this center of international power. part of Iran's national goals at the regional and international levels. On the other hand, Iran is considered an important regional ally for Russia to counter American influence in the Middle East, Central Asia, and the Caucasus. Considering this importance, the goal of Russia and the Islamic Republic of Iran should be to expand strategic relations with Russia, to reduce structural pressures against themselves, especially after Russia's special defense operations in Ukraine. By mentioning this question that along with the new opportunities and the deferred opportunities that exist from the past that were not used optimally, explaining how to efficiently converge in order to make the most of these opportunities can be a huge wall against the sanctions and various pressures of America and In this article, we will explain the West for Iran and Russia with a functionalist approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • strategic alliance
  • opportunity-oriented
  • future research