راهنمای نویسندگان

«راهنمای نویسندگان فصلنامه آینده‌پژوهی راهبردی»

راهنمای تهیه و تدوین مقاله

-مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رسالة دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزة مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

 • مقالة ارسال شده نباید در گذشته در هیچ نشریة داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. گروه دبیران انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از فصلنامه نرسیده‌است، مقاله خود را به نشریة دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.
 •  

برخی ملاحظات در تدوین متن مقاله

 • تعداد صفحات مقالات، حداقل ۱۶ وحداکثر ۲۲ صفحه اندازه صفحه در پهنا یا عرض (Width) 17.5 سانتیمتر در ارتفاع (height) 24.5 سانتیمتر باشد حاشیه (Margin) از بالا ۳ سانتیمتر و از چپ، راست و پایین ۲٫۵ سانتیمتر باشد.

 • مقاله باید درمحیط نرم‌افزار Microsoft office word 2007 و ویرایش‌های بالاتر ازآن تایپ شود. مقاله بایستی برابر فایل قالب نمونه مقاله تنظیم شود.
 • متن با استفاده از نرم‌افزار Virastyar در محیط Word ویراستاری لازم انجام شود.
 • منابع براساس استاندارد APA منبع‌گذاری شود.
 • هنگام نوشتن نام مقدس حضرت پیامبر به جای (ص) از (صلی الله و علیه و آله و سلم)، ائمه به جای (ع) از (علیه السلام) و همچنین هنگام نوشتن نام حضرت امام خمینی به جای (ره) از (رحمه الله علیه) و امام خامنه‌ای از (مدظله العالی) استفاده شود.
 • منابع درون متنی با منابع پایانی مطابقت داشته باشد.
 • فهرست منابع به دو بخش الف-منابع فارسی، ب-منابع انگلیسی و ج -سایت‌ها تقسیم و براساس حروف الفبا مرتب گردد.
 • مقاله دارای ۵ تیتر اصلی شامل مقدمه، مبانی نظری، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق،  نتیجه‌گیری و پیشنهاد است. این تیترها با فونت بولد B titr 12 تنظیم شوند. سایر تیترهای مقاله با فونت بولد B titr 10 تنظیم شود.
 • فونت اصلی متن B lotous 12 باشد.
 • صفحه اول شامل:

۱- عنوان؛ شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان

- اطلاعات مربوط به نویسندگاه مقاله که بصورت پا ورقی در صفحه چکیده مقاله می‌آید بصورت ذیل باشد:

(اساتید: رتبه علمی/ دانش آموختگان دکتری: دکتری/ دانشجویان دکتری: دانشجوی دکتری)– رشته تحصیلی– دانشگاهی که در آن عضو هیئت علمی یا در حال تحصیل است.

به عنوان مثال: دانشیار- مدیریت علوم راهبردی – دانشگاه عالی دفاع ملی –آدرس پست الکترونیکی (email) (نویسنده مسئول)

۲- چکیده؛ شامل مدخل ورود به موضوع دریک یا دوخط ازادبیات موضوع، بیان هدف، روش‌شناسی و نتیجه پژوهش، حداکثر در۲۵۰کلمه شامل موارد زیر بدون در نظرگرفتن تیتر جداگانه.

۳-واژگان کلیدی؛ شامل حداکثر ۵ واژه کلیدی که نقش محوری درمتن اصلی مقاله دارند (نه لزوماً واژگان موجود درعنوان مقاله)

 • صفحه دوم شامل: ترجمه انگلیسی عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (ترجمه صفحه اول)
 • صفحه سوم به بعد شامل:

1) مقدمه: مشتمل برمدخل ورود به بحث، بیان مسئله، اهمیت وضرورت پژوهش، هدف، سئوال/سئوال‌ها یا هدف وفرضیه/فرضیه‌ها (هدف وسئوال یا فرضیه با خط Bold و داخل گیومه نوشته می‌شوند) مطالب مندرج دراین بخش بدون تیتر، ذکر می‌گردد.
2) مبانی نظری؛ مشتمل برپیشینه و سابقه پژوهش - مفهوم‌شناسی متغیرهای و ادبیات مرتبط، چارچوب نظری پژوهش، ارائه مدل مفهومی (در صورتیکه مدل‌سازی فرضیه لازم باشد) مطالب مندرج دراین این بخش با سلیقه نگارنده می‌تواند تیتر بندی شود.
3) روش‌شناسی؛ مشتمل بر نوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه وروش نمونه‌گیری، روش گرد آوری داده‌ها و ابزارآن، تعیین روائی وپایایی ابزارگردآوری داده‌ها، تجزیه وتحلیل داده‌ها و پاسخ به سئوال یا آزمون فرضیه ودرصورت وجود فرضیه تعریف عملیاتی متغیرها صورت می‌پذیرد مطالب مندرج دراین بخش درچند پاراگراف وبدون تیتربندی ودرقالب چند پاراگراف با جمله‌بندی مناسب ارائه می‌گردد.
4) تجزیه وتحلیل داده‌ها ویافته‌های تحقیق:
تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمعیت‌شناختی

تجزیه و تحلیل سایر داده‌ها و ارائه یافته‌های تحقیق

۵) نتیجه‌گیری و پیشنهاد: این قسمت نیز دردوبخش مجزا و به شرح زیر نگارش می‌شود:

(الف) نتیجه‌گیری (ب) پیشنهاد

۶) فهرست منابع: فهرست منابع ارجاع شده درمتن براساس بند پ همین راهنما درج گردد.

 

درباره بارگذاری مقاله در سامانه:

1. مقالات ارسالی حتما باید طبق فایل نمونه تنظیم و ارسال شود. جهت دریافت قالب نمونه مقاله روی پیوند زیر کلیک کنید:

فایل قالب نمونه مقاله فصلنامه آینده‌پژوهی راهبردی

2. فرم تعارض منافع

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فرم تعارض منافع

3. ضروری است نویسندگان محترم، نسبت به تکمیل کاربرگ تعهد مالکیت معنوی اثر اقدام نموده و آن را در سامانه بارگذاری نمایند:

فرم تعهد تائید مالیکت معنوی اثر و عدم طبقه بندی محتوا

4. ارسال گزارش PDF مشابهت یابی مقاله

نویسندگان محترم همچنین گواهی صحت مقاله خود را با استفاده از سامانه مشابهت‌یاب سمیم نور در صفحه اول سایت مجله دریافت و به عنوان فایل تکمیلی ارسال فرمایند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند در سامانه بارگذاری نمایند.