درباره نشریه

دفتر آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با هدف سامان‌دهی به شبکه‌های دیدبان و تحلیل‌گر در مجموعه نیروهای مسلح؛ توسعه دانش، ابزار و فرهنگ آینده‌نگری در جبهه مقاومت (خصوصا ایران اسلامی؛ ارتقای افق دید نیروهای مسلح نسبت به آینده، با تأکید بر تحولات گام دوم انقلاب اسلامی؛ برخورداری از قابلیت‌های هشداردهی به‌هنگام راهبردی و در نهایت تحول بنیادی در علوم انسانی و ساختارهای علمی اقدام به انتشار فصلنامه آینده‌پژوهی راهبردی نموده است تا فرصتی برای ایجاد پیوند بین حوزه علمی دانش آینده‌پژوهی و مطالعات راهبردی با سطوح تصمیم‌گیری و اجرای راهبردی کشور و در سطحی کلان‌تر، جبهه مقاومت علیه استکبار جهانی فراهم آورد و دانشی را در این حوزه‌ها ارائه نماید که هم راهگشاست و هم متناسب با ویژگی‌ها و مختصات ویژه هر بوم جغرافیایی است و مبتنی بر مبانی اسلامی بنا شده است.

محورهای موضوعی مقالات:

فصلنامه آینده‌پژوهی راهبردی آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم در حوزه‌های مختلف آینده‌پژوهی و مطالعات راهبردی با محوریت موضوعات زیر است:

1-مبانی آینده‌پژوهی

 • مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده‌پژوهی
 • نقد و بررسی مکاتب و نظریه‌های آینده‌پژوهی
 • تحلیل ارتباط آینده‌پژوهی و فعالیت‌های مؤثر در تفکر راهبردی
 • آینده‌اندیشی و آینده‌نگری توحیدی و به ویژه اسلامی
 • اخلاق در آینده‌پژوهی

2-روش‌ها، ابزارها و رویکردهای آینده‌پژوهی

 • مرور نظام‌مند روش‌های آینده‌پژوهی
 • ارائه ایده‌های نو در حوزه روش‌ها و فرایندهای آینده‌پژوهی و آینده‌نگری
 • تحلیل و طراحی ابزارها و سامانه‌های آینده‌پژوهی

3-کاربست آینده‌پژوهی راهبردی

 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه مسائل دفاعی-امنیتی
 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه مسائل علمی و فناورانه
 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه مسائل حکمرانی و مدیریت شهری
 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه مسائل اقتصادی و مالی
 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه مسائل سیاسی
 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 • آینده‌پژوهی راهبردی در حوزه روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای

ملاحظه: مقالات مربوط به کاربست آینده‌پژوهی راهبردی باید با رعایت منافع ملی پالایش شوند تا محتوای آن‌ها به دستمایه‌ای برای سوء استفاده سیاسی و رسانه‌ای معارضان ایرانِ اسلامی تبدیل نشود.

قالب مقاله

 مقالات ارسالی حتما باید مطابق فایل الگو تنظیم و ارسال شود. برای دسترسی به فایل الگو، پیوند زیر را در جستجوگر کپی و سپس بارگیری را انجام دهید.

https://uupload.ir/view/قالب_مقاله_آینده_پژوهی_راهبردی_ksxp.doc/

 

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه آینده پژوهی راهبردی به  صورت «باز» می‌باشد.

خط مشی حق چاپ (Copyright Policy )

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوز Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است. یعنی شما اجازه دارید اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  به جز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.