تماس با ما

نشانی پستی دفتر فصلنامه: تهران- اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- دانشکده دفاع ملی (صندوق پستی: 6315-15875)

تلفن تماس: 09104491675

نشانی پست الکترونیکی فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک: apr.sndu.ac@gmail.com

سامانه فصلنامه: https://apr.sndu.ac.ir/


CAPTCHA Image