ارتقای عملکرد سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان صداوسیما

چکیده

علاوه بر تعاریف متنوع از سیاستگذاری، فنون مختلف کمی و کیفی برای سیاستگذاری توسط محققین ارائه گردیده است. با این حال در مورد اینکه هر یک از فنون برای کدام مرحله از فرآیند سیاستگذاری مناسب‌تر است؛ مدل قابل ذکری ارائه نشده است. در این راستا، بررسی فرآیند سیاستگذاری عمومی و فنون ذکر شده در آن و مطالعه روش‌های آینده پژوهی محرک این ایده بود که آیا می‌توان با ترکیب فرآیند سیاستگذاری و روش های آینده پژوهی، مبنایی برای سیاستگذاران سطح کلان، فراهم آورد تا بتوانند از یک یا چند فن در هر مرحله سیاستگذاری استفاده کنند. به عبارت دیگر هدف این مقاله این است که ارتباط بین سیاستگذاری، انواع آینده ها و سطوح عدم قطعیت ها را تبیین نموده و برای هر یک تجویزی ارائه کند. در این مقاله با روش گردآوری کتابخانه ای، اسناد مرتبط شناسایی و روش «سیاستگذاری تطبیقی پویا» برای سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت پیشنهاد گردید. سپس با مصاحبه با خبرگان در دسترس نتایج بدست آمده مورد تایید خبرگان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the performance of policymaking in conditions of uncertainty

نویسنده [English]

 • Mehdi Mirmazaheri
IRIB
چکیده [English]

Abstract: In addition to various definitions of policy making, various quantitative and qualitative techniques for policymaking have been presented by researchers. However, about which of the techniques is more suitable for which stage of the policymaking process; Notable model is not provided. In this regard, the investigation of the public policy process and the techniques mentioned in it and the study of future research methods were the driving force of the idea of whether it is possible to provide a basis for macro-level policy makers by combining the policy process and future research methods. so that they can use one or more techniques in each policy stage. In other words, the purpose of this article is to explain the relationship between policy making, types of futures and levels of uncertainty and to provide a prescription for each. In this article, with the method of library collection, related documents were identified and the "dynamic adaptive policymaking" method was proposed for policy making in conditions of uncertainty. Then, by interviewing the available experts, the obtained results were approved by the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures Studies
 • Policy analysis
 • Strategy
 • policymaking
 • Adaptive policymaking
 • uncertainty

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1401