آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی 1410)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 آینده‌پژوهی- مدیریت- دانشگاه عالی دفاع ملی - تهران

چکیده

با فعال‌تر شدن سیاست خارجی چین، مناطق مختلف از جمله خلیج فارس و دریای عمان نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بر همین اساس، پرسشهای متعددی پیرامون آینده سیاست چین در قبال این منطقه مطرح می‌شود. با این توضیح به نظر می‌رسد سؤال اصلی می‌تواند اینگونه باشد که آینده حضور و نفوذ چین در منطقه خلیج فارس و دریای عمان چگونه خواهد بود؟ در پاسخ، ابتدا به شناسایی کنشگران دخیل در موضوع شامل جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان، هند و رژیم صهیونیستی پرداخته می‌شود. در ادامه سناریوهای پیش‌رو بر اساس چهار نااطمینانی کلیدی شامل وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه، وضعیت تنش ایرانی-عربی، نوع همکاری صنعتی راهبردی میان پکن و کشورهای عربی و کاهش یا افزایش اثرگذاری کارزار فشار حدأکثری علیه تهران، مطرح خواهند شد. بر این اساس، رویکرد آینده پژوهی در قالب تعیین کنشگران کلیدی، پیش‌ران‌ها، نااطمینانی‌های کلیدی و طراحی سناریوها محور مقاله پیش‌رو خواهد بود و در پایان نیز نتیجه گیری و توصیه‌ها بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of China's presence and influence in the Persian Gulf and the Oman Sea (time horizon 1410)

نویسندگان [English]

  • mohammad javad ghahramani 1
  • Mehdi Ahmadian 2
1 researcher
2 Supreme National Defense University
چکیده [English]

As China's foreign policy becomes more active, various regions, including the Persian Gulf and the Sea of Oman, will also be affected. So, many questions are raised about the future of China's policy towards this region. With this explanation, it seems that the main question could be, what will be the future of China's presence and influence in the Persian Gulf region and the Oman Sea? In response, firstly, the actors involved in the issue, including the Islamic Republic of Iran, the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, India, and the Zionist regime, will be identified. In the following, the upcoming scenarios will be discussed based on four key uncertainties, including the state of American military presence in the region, the state of Iranian-Arab tension, the type of strategic industrial cooperation between Beijing and the Arab countries, and the effectiveness of the maximum pressure campaign against Tehran. Based on this, the future research approach in the form of determining key actors, drivers, key uncertainties and designing scenarios will be the focus of the upcoming article, and at the end, conclusions and recommendations will be expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Persian Gulf
  • Oman Sea
  • Energy
  • Security
  • U.S