پیشرانهای نظم جدید جهانی با تمرکز بر غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

منطقه غرب آسیا در سیاست خارجی آمریکا اهمیت بسیار بالایی دارد و این کشور همواره تلاش می‌کند که نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد، در واقع ایده نفوذ در غرب آسیا برای تحقق نظم جدید جهانی به‌منظور مدیریت منازعات و نظم و هماهنگی در این منطقه مطرح ‌شده است، لیکن در قرن بیست و یکم تحولات جهانی، نظم بین‌الملل و تغییر سیاست بین‌الملل جایگاه هژمونی ایالات متحده آمریکا را با چالش‌های جدیدی مواجه نموده؛ که وقوع رویدادها و بحران‌های موجود در منطقه غرب آسیا، نیز شرایط و موانعی را در مسیر نظم جدید جهانی- آمریکایی حکم‌فرما نموده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است، با توجه به همزمانی بحران‌ها و رویدادهای موجود در این منطقه با شرایط جدید نظم جهانی پیشران‌های نظم جهانی در منطقه غرب آسیا کدامند؟ این تحقیق (کاربردی، توسعه‌ای) با هدف شناسایی پیشران‌های نظم جدید جهانی جدید در منطقه غرب آسیا انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، زمینه‌ای و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است که تحلیل آن با ارزیابی اثرات متقاطع پیشران‌های شناسایی‌شده با استفاده از نرم‌افزار میک مک صورت گرفته است. در نتیجه پیشران‌هایی شامل: دیپلماسی نهضتی محور مقاومت، ائتلاف عربی- عبری و مناقشات مرزی و ارضی بین کشورهای غرب آسیا به‌عنوان پیشران‌های کلیدی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Driving Forces of the New World Order with a focus on the West Asia

نویسندگان [English]

  • Ali Haieri 1
  • Fathollah Kalantari 2
1 Corresponding Author, Ph.D. student of Future Studies, Supreme National Defense University
2 Member of the faculty, Supreme National Defense University
چکیده [English]

The West Asian region is very important in American foreign policy.And this country is always trying to expand its influence in this region, and the idea of influence in West Asia has been proposed to realize world order in order to manage conflicts and order and harmony in this region, challenges. But in the 21st century, global developments, the international order and the change in international politics have faced the hegemonic position of the United States of America with new challenges. that the occurrence of events and crises in the West Asian region has also determined the conditions and obstacles in the path of the new world-American order. The main question of the current research is, considering the simultaneous crises and events in this region with the new conditions of the world order, what are the drivers of the world order in the West Asian region? This research (applied, developmental) has been conducted with the aim of identifying the drivers of the new world order in the West Asian region. It is a descriptive, field research method, a library and field information collection method, the analysis of which has been done by evaluating the cross effects of identified drivers using mic mac software. As a result, key drivers were identified including: resistance movement diplomacy, Arab-Israeli coalition and border and territorial disputes between West Asian countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drivers؛ West Asian region؛ new order؛ Globalization
  • axis of resistance