چشم انداز 2030 سعودی: روند پژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مناسبات عربستان سعودی و عراق، پس از تقریباً ربع قرن قطع روابط دیپلماتیک، از سال 2016 وارد مرحله ای از تعامل و گفتگو شده و تا به امروز به صورت تدریجی در حال توسعه است. روابط و مناسبات این دو کشور به دلایل زیادی برای ایران با اهمیت است. مهم ترین آنها، جایگاه ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک این دو کشور در منطقه غرب آسیاست که می‌تواند محیط پیرامونی جمهوری اسلامی را متأثر سازد. ورود مجدد سیاسی و اقتصادی عربستان در عراق می‌تواند ناشی از روندهای داخلی عراق و اشتیاق برای ایجاد موازنه منطقه‌ای باشد. نظر به اهمیت روابط دو کشور برای محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آینده روابط این دو کشور، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیندۀ روابط عربستان و عراق در چشم انداز 2030 سعودی چگونه خواهد بود؟ یافته‌ها دلالت بر آن دارد که در چند سال آینده، مواضع و سیاست‌های احتمالی ریاض در قبال بغداد متأثر از سه پیشرانِ الف. رقابت نفتی، ب. تحولات داخلی عراق و ج. رقابتهای ژئوپلیتیک خواهد بود. روش مورد استفاده روند پژوهی و مبتنی بر مطالعه اسناد و متون راهبردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Saudi vision 2030: the research process and the future of the Saudi strategy in Iraq

نویسنده [English]

 • Seyyed Rouhollah Hadj Zargarbashi
Faculty member of Allameh Tabataba'i University Culture and Communication Research Institut, Tehran, Iran
چکیده [English]

The relations between Saudi Arabia and Iraq, after almost a quarter of a century of diplomatic relations, have entered a phase of interaction and dialogue since 2016 and are gradually developing until today. The relations between these two countries are important for Iran for many reasons. The most important of them is the geopolitical and geostrategic position of these two countries in the West Asia region, which can affect the surrounding environment of the Islamic Republic. The political and economic re-entry of Saudi Arabia in Iraq can be caused by the internal processes of Iraq and the desire to create a regional balance. Considering the importance of the relations between the two countries for the security environment of the Islamic Republic of Iran, the current research aims to evaluate the future of the relations between these two countries, and seeks to answer the question, what will the future of the relations between Saudi Arabia and Iraq be like in the Saudi 2030 vision? The findings indicate that in the next few years, Riyadh's possible positions and policies towards Baghdad will be influenced by three drivers: a. Oil competition, b. Iraq's internal developments and c. It will be a geopolitical competition. The method used is a research process based on the study of strategic documents and texts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saudi Arabia
 • Iraq
 • vision document 2030
 • trend analysis
 • geopolitics
 • Drivers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 27 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1401