کلان‌روندهای سیاسی منطقه غرب آسیا و اثرگذاری آن بر ساختار قدرت منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شیراز

چکیده

بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و افزایش عدم قطعیت‌ها سبب شده تا میزان زیادی از حوزه دید تصمیم گیران سیاسی در منطقه کاهش پیدا کند. بر همین اساس روندپژوهی به‌عنوان رویکردی که می‌تواند بر اساس متغیرهای ثابت قدرت پیش‌بینی را افزایش دهد، موردتوجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی این سؤال اصلی مطرح می‌شود که آینده منطقه غرب آسیا در افق میان مدت چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال کلان‌روندهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای در قالب، روند بحران‌آمیز بودن جانشینی سیاسی در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، اقتصادی شدن مشروعیت سیاسی و شکننده بودن حاکمیت‌های دارای بحران اقتصادی، جایگاه علم و فناوری در آینده قدرت منطقه‌ای، نفوذ الگوی حکمرانی چینی به‌عنوان بدیلی برای لیبرال دموکراسی غربی در منطقه، بحران‌های زیست‌محیطی و جریان‌های فکری و اجتماعی جدید و درنتیجه بحران زی شدن سیاست داخلی، سیالیت اتحادها و ائتلاف‌های منطقه‌ای و بی‌اعتمادی به ساختارها و سازمان‌های منطقه‌ای رسمی مانند شورای همکاری خلیج‌فارس و تضعیف آن‌ها و درنهایت سازمان گریزی و رسمیت زدایی قدرت و نفوذ سیاسی رسمی موردتوجه قرار می‌گیرند. در مطالعه پیش رو از رویکرد روندپژوهی برایی بررسی روندهای سیاسی استفاده‌شده که مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و منابع معتبر در حوزه سیاست منطقه‌ای به موضوع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The macro political trends of the West Asian region and its impact on the regional power structure

نویسندگان [English]

  • Sajad Mohseni 1
  • Bahram Akhavan kazemi 2
1 Tarbiat Modares University
2 shiraz university
چکیده [English]

Instability in the West Asian region and increasing uncertainties have caused a large amount of the field of vision of political decision makers in the region to decrease. Accordingly, trend research has been considered as an approach that can increase the predictive power based on fixed variables. In such a situation, the main question is raised, what will the future of the West Asian region be like in the medium term?
To answer this big question, global and regional political trends in the form of the critical process of political succession in the Arab countries of the Persian Gulf, the economization of political legitimacy and the fragility of governments with economic crisis, the place of science and technology in the future of regional power. E. the penetration of the Chinese governance model as an alternative to western liberal democracy in the region, environmental crises and new intellectual and social currents, and as a result the crisis of internal politics, fluidity of regional alliances and coalitions and the lack of trust in official regional structures and organizations such as the Persian Gulf Cooperation Council and their weakening are considered. In the upcoming study, a trend research approach was used to investigate political trends, which is based on documentary and library sources, as well as the approach of experts in the field of regional politics to the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West Asia
  • Political Legitimacy
  • Trend research
  • Macro political trends
  • Power structure