هم‌افزایی کاربردی میان دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر همکار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

علوم مختلفی در حوزه شناسایی پیچیدگی و پویایی برخاسته از محیط داخلی و خارجی سازمان‌ها مطرح بوده‌اند که به نیازمندی دانشی مدیران برای تصمیم‌گیری در آن محیط‌ها اشاره دارند. دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری نمونه‌هایی از این موارد هستند. در این مقاله، با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و گروه کانونی به بررسی دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش‌ و مدیریت نوآوری برای تبیین هم‌افزایی کاربردی میان آن‌ها پرداخته شده است. نتیجه این نوشتار، ارتباط میان دانش آینده‌پژوهی، دانش مدیریت دانش و دانش مدیریت نوآوری با نقش زیرساختی مدیریت دانش را نشان می‌دهد. مدیریت دانش نقش پشتیبان را برای دانش آینده‌پژوهی و همچنین مدیریت نوآوری ایفا کرده و به فرایندهای تصویرپردازی از آینده و نوآوری سود می‌رساند. آینده‌پژوهی به واسطه تصویرپردازی از آینده و خلق گزینه‌های نو برای راهبری سازمان و مجموعه انسانی، به نوآوری‌ها جهت می‌دهد و نیازهای دانشی نوینی را فراروی دانشوران می‌گشاید. مدیریت نوآوری نیز با تلاش برای ارائه ایده‌های نو برای محصولات و خدمات و طرح‌های جدید و کاربردی، به پویایی و شایستگی سازمان در فعالیت‌های دانشی و مدیریت دانش و آینده‌پژوهی می‌افزاید.

عنوان مقاله [English]

Practical Synergy between Futures Studies, Knowledge Management and Innovation Management

نویسندگان [English]

  • AmirHossein Shaddel 1
  • Mahdi Ahmadian 2
1 PhD student in public policy at Imam Hussein University
2 Faculty Member, Supreme national Defense University
چکیده [English]

Various sciences have been proposed in the field of identifying the complexity and dynamics arising from the internal and external environment of organizations which point to the need for managers' knowledge to make decisions. Examples include future studies, knowledge management and innovation management are examples of these. This research has been done with library and focus group studies. The result shows the relationship between future studies, knowledge management and innovation management with the mediating role of knowledge management. Knowledge management plays a supporting role in managing innovation and its output is used in the field of innovation management. In other words, the output of knowledge management is the input of innovation management and the output of future studies can be used in the role of input in knowledge management.