تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-34

علیرضا نصر اصفهانی؛ احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ علیرضا سلوکی


هم‌افزایی کاربردی میان دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 91-108

امیرحسین شاددل؛ مهدی احمدیان


بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی آینده پژوهی مرسوم

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 141-160

مجید محمدلو؛ محمد آقایی


آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی 1410)

دوره 1، شماره 2، آذر 1401، صفحه 23-60

محمد جواد قهرمانی؛ مهدی احمدیان


مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022

دوره 1، شماره 2، آذر 1401، صفحه 61-82

امیر کریمی؛ سجاد جلیلیان


چشم انداز 2030 سعودی: روند پژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید روح اله حاج زرگرباشی


سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی


ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر آینده اقتصاد بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

یعقوب قلندری؛ سروش فهندژ سعدی


سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

رضا ذبیحی


ارتقای عملکرد سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

مهدی میرمظاهری


ارتقای قانون سازمان دامپزشکی کشور بر پایه پیشران‌ها و تصویرپردازی از تحولات راهبردی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید حسین حسن زاده