موضوعات = آینده پژوهی
چشم انداز 2030 سعودی: روندپژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید روح اله حاج زرگرباشی


سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

رضا ذبیحی


خوشه بندی و نگاشت‎ ‎دانش پژوهش های‎ ‎صورت گرفته در حوزه ره نگاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

محمد یوسفی خرایم


طراحی فرایند روندپژوهی برای ترسیم دورنمای منطقه غرب آسیا در افق 1414

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

مهدی احمدیان؛ محمد هادی قاسمی


سناریوهای نفوذ معنوی و سرمایه اجتماعی روحانیت با رویکرد نگاه به آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

علی کرمی؛ ابراهیم حاجیانی


هوش مصنوعی و کارکرد آن در آینده‌پژوهی: با تمرکز بر حوزه دیدبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

روح اله ضیغمی؛ همایون حریری؛ محمدرحیم عیوضی


درآمدی بر ضرورت آینده‌پژوهی اسلامی و توجه به سطوح آن با تمرکز بر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

امیر رضاقلی


بررسی روندهای فناوری تأمین غذا در آینده‌ی ایران در افق زمانی 1408

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

فرزین باهری ضیا؛ محمدحسین شوکت‌پور


مرور نظام مند مطالعات مبتنی بر چرخ اینده در آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

علی حایری کیا


ارزیابی آیات پدیداری تصریح شده در قرآن کریم باهدف توسعه گفتمان آیت‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

علی اقبالی؛ مهدی احمدیان


ارزیابی عملکرد مدل‌های CMIP6 و پیش‌نگری تغییرات دما و بارش تحت سناریوهای خط سیر اجتماعی-اقتصادی مشترک (SSP) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

حسن رضائی؛ حجت اله پاشاپور؛ فرشید صادقی


آینده‌نگاری و ایجاد هوشمندی راهبردی- مطالعه موردی صنعت برق

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 7-33

فاطمه سادات رحمتی؛ الهام عنایتی؛ احمد برومند کاخکی؛ حمیدرضا افضلی؛ مازیار عطاری


سناریوهای آینده شهرهای هوشمند ایران در افق 1420

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 35-74

محمد هادی قاسمی؛ زینب زارعی


پیشرانهای نظم جدید جهانی با تمرکز بر غرب آسیا

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 109-134

علی حایری کیا؛ فتح اله کلانتری


آینده ‌پژوهی برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی مشاغل در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 169-206

زهره سادات حسینی قصر؛ مرتضی علیزاده؛ عطا الله امیدوار


تحلیل انتقادی گونه‌های مبناگروی در مطالعات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-38

حسین جدی؛ فرهاد احمدی آشتیانی


سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-108

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی