کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

رضا ذبیحی


سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-108

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی


ارتقای عملکرد سیاست‎گذاری در شرایط عدم قطعیت

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 109-122

مهدی میرمظاهری


مصورسازی نقشه علم نگاشتی آینده پژوهی در حوزه سیاست: 1999-2022

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-82

امیر کریمی؛ سجاد جلیلیان