کلیدواژه‌ها = روندپژوهی
طراحی فرایند روندپژوهی برای ترسیم دورنمای منطقه غرب آسیا در افق 1414

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

مهدی احمدیان؛ محمد هادی قاسمی


بررسی روندهای فناوری تأمین غذا در آینده‌ی ایران در افق زمانی 1408

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

فرزین باهری ضیا؛ محمدحسین شوکت‌پور