موضوعات = سیاست بین الملل
ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر آینده اقتصاد بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

یعقوب قلندری؛ سروش فهندژ سعدی


خوانش از نظم جهانی نوظهور؛ تحول در نقش امارات متحده عربی در بازار جهانی نفت پس از بحران اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سعید پیرمحمدی