نویسنده = علی حایری کیا
مرور نظام مند مطالعات مبتنی بر چرخ اینده در آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

علی حایری کیا


پیشرانهای نظم جدید جهانی با تمرکز بر غرب آسیا

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 109-134

علی حایری کیا؛ فتح اله کلانتری