کلیدواژه‌ها = صنعت برق و انرژی
آینده‌نگاری و ایجاد هوشمندی راهبردی- مطالعه موردی صنعت برق

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 7-33

فاطمه سادات رحمتی؛ الهام عنایتی؛ احمد برومند کاخکی؛ حمیدرضا افضلی؛ مازیار عطاری