نویسنده = احمدیان، مهدی
هم‌افزایی کاربردی میان دانش آینده‌پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 91-108

امیرحسین شاددل؛ مهدی احمدیان