نویسنده = مهدی احمدیان
طراحی فرایند روندپژوهی برای ترسیم دورنمای منطقه غرب آسیا در افق 1414

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

مهدی احمدیان؛ محمد هادی قاسمی


آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی 1410)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 23-60

محمد جواد قهرمانی؛ مهدی احمدیان