نویسنده = احمد برومند کاخکی
آینده‌نگاری و ایجاد هوشمندی راهبردی- مطالعه موردی صنعت برق

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 7-33

فاطمه سادات رحمتی؛ الهام عنایتی؛ احمد برومند کاخکی؛ حمیدرضا افضلی؛ مازیار عطاری


تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-34

علیرضا نصر اصفهانی؛ احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ علیرضا سلوکی