دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چشم انداز 2030 سعودی: روندپژوهی و آینده راهبرد عربستان در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید روح اله حاج زرگرباشی


سطوح پیوند سیاستگذاری و آینده پژوهی؛ از گفتمان تا غایت نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

صفیه رضایی؛ محمد رحیم عیوضی


ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر آینده اقتصاد بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

یعقوب قلندری؛ سروش فهندژ سعدی


سناریوهای آینده برجام و تاثیر آن بر امنیت منطقه خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

رضا ذبیحی


ارتقای عملکرد سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

مهدی میرمظاهری


ارتقای قانون سازمان دامپزشکی کشور بر پایه پیشران‌ها و تصویرپردازی از تحولات راهبردی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

سید حسین حسن زاده


تحلیل انتقادی گونه‌های مبناگروی در مطالعات آینده‌پژوهی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

حسین جدی؛ فرهاد احمدی آشتیانی


پیشرانهای نظم جدید جهانی با تمرکز بر غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

علی حایری کیا؛ فتح اله کلانتری


خوانش از نظم جهانی نوظهور؛ تحول در نقش امارات متحده عربی در بازار جهانی نفت پس از بحران اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سعید پیرمحمدی


سناریوهای آینده شهرهای هوشمند ایران در افق 1420

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

محمد هادی قاسمی؛ زینب زارعی


آینده ‌پژوهی برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی مشاغل در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

زهره سادات حسینی قصر؛ مرتضی علیزاده؛ عطا الله امیدوار


آینده‌نگاری و ایجاد هوشمندی راهبردی- مطالعه موردی صنعت برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

فاطمه سادات رحمتی؛ الهام عنایتی؛ احمد برومند کاخکی؛ حمیدرضا افضلی؛ مازیار عطاری


بررسی روندهای تأثیرگذار بر آینده روابط سیاسی- اقتصادی چین و رژیم صهیونیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

فرشته میرحسینی


چارچوب و عناصر چشم‌انداز کلان جمهوری اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

وحید امیرسرداری