نویسنده = سلوکی، علیرضا
تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته‌ها با تأکید بر منظر اجتماعی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-34

علیرضا نصر اصفهانی؛ احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ علیرضا سلوکی